How Jenfi helped GrabJobs to achieve profitability faster.

Phương thức Jenfi hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng trong tiếp thị và và mở rộng quy mô

SAAS

Phương thức Jenfi hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng trong tiếp thị và và mở rộng quy mô.

Phương thức Jenfi hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng trong tiếp thị và và mở rộng quy mô
Phương thức Jenfi hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng trong tiếp thị và và mở rộng quy mô

Về Tổ Chức A School For Tomorrow

A School For Tomorrow (Trường Tương Lai) là mạng lưới giáo dục toàn cầu, hỗ trợ học sinh, nhà đào tạo và lãnh đạo trường học có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong môi trường mới.  A School For Tomorrow hỗ trợ hoạt động cho CIRCLE - Trung tâm giáo dục về Đổi mới, Nghiên Cứu, Sáng tạo và Lãnh đạo, trong việc xây dựng các chương trình học phát triển các nhân, nghề nghiệp dựa vào nghiên cứu chuyên sâu. Các chương trình này được thiết kế với mục đích giúp người học có thể học tập, sinh sống, làm việc, và lãnh đạo trong môi trường của họ.

Thành lập vào 2020

https://www.aschoolfortomorrow.com/

Hỏi: Jenfi đã làm những gì để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình?

Trong những công việc mà Jenfi đã hỗ trợ chúng tôi, điều quan trọng nhất là Jenfi đã cấp nguồn vốn để chúng tôi có thể tăng cường các hoạt động tiếp thị và phát triển, mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình.

Chúng tôi đã có những trải nghiệm làm việc rất hào hứng, tích cực và hiệu quả cùng với đội ngũ của Jenfi. Các thành viên từ Jenfi đã hỗ trợ chúng tôi một cách xuất sắc, họ đã cùng chúng tôi làm việc rất sâu sát và hiểu được nhu cầu tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp này với Jenfi.

Matthew Donlon, Quản lý Phát Triển và Vận Hành Doanh Nghiệp -  A School For Tomorrow

Thách thức

A School For Tomorrow cần nguồn tiền để cải thiện hoạt động marketing, tăng cường chi tiêu tiếp thị và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Giải pháp

Jenfi và A School For Tomorrow đã cùng nhau làm việc để nắm rõ nhu cầu trong hoạt động tiếp thị của công ty. Sự hỗ trợ từ phía Jenfi đã giúp A School For Tomorrow tăng cả sốlượng và chất lượng khách hàng tiềm năng truy cập trang web của công ty, giảm chi phí chi tiêu trên mỗi khách hàng tiềm nay và từ đó tăng tỉ lệ lợi nhuận trong hoạt động marketing.  

Tốc độ tăng trưởng công ty - Những con số biết nói

2

Khoản Đầu Tư

Hoạt động tiếp thị

Sử Dụng Nguồn Vốn

56%

Tăng Trưởng Doanh Thu

300,000 USD

Số Tiền Nhận Được

Doanh nghiệp của bạn có thể phát triển nhanh đến mức nào với nguồn vốn phù hợp?

Scroll to top