110 Nguồn Tài Nguyên để Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Nhỏ

Bạn có đang gặp khó khăn khi phải theo dõi, lưu lại tất cả những giới thiệu về dịch vụ và nguồn tài nguyên có thể dùng cho doanh nghiệp nhỏ của mình? Không cần lo lắng, đây là danh sách hơn 100 nguồn tài nguyên bạn cần dùng để phát triển doanh nghiệp đã được sàng lọc cẩn thận.

small-business-resources

Bài viết này cung cấp những nguồn tài nguyên cho các công việc gồm:

  • Xây dựng và quản lý trang web của bạn (không cần học code)
  • Đếm thời gian và xuất hóa đơn (rất có ích cho những ai làm công việc tự do)
  • Các công cụ quản lý dự án một cách hiệu quả hơn
  • Các công cụ truyền thông xã hội
  • Thư viện các tài sản kỹ thuật số (thư viện kho hình ảnh và video)
  • Nền tảng công việc tự do (sẽ có những nền tảng không áp dụng được tại Việt Nam. Bạn có thể xem Freelancer.vn tham khảo)
  • Những quyển sách đáng có mặt trong danh sách đọc của bạn
  • Những trang blog về công việc tự do và đời sống để theo dõi
  • Những nguồn tài nguyên giáo dục trực tuyến để phát triển kỹ năng

Hãy tham khảo những gợi ý cho doanh nghiệp nhỏ của bạn hôm nay. Hãy đánh dấu lưu lại trang này để bạn có thể xem lại mỗi khi cần.

Bạn cũng có thể thích

Scroll to top