Phân Nửa Các Doanh Nghiệp Nhỏ Gặp Khó Khăn Về Tài Chính

Hiện nay, chủ các doanh nghiệp ngày càng khó khăn hơn khi tìm được nguồn vốn đầy đủ để hoạt động. Năm vừa qua, chỉ có phân nửa các doanh nghiệp SME (Small and Medium Sized Business, doanh nghiệp vừa và nhỏ) đủ tiêu chuẩn để được vay vốn.

Trong hầu hết các trường hợp, việc thiếu dòng tiền và khối lượng doanh số bán hàng hằng năm quá thấp khiến các doanh nghiệp này tự động bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn để vay doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp của bạn kiếm được ít hơn 300.000 USD doanh thu và có ít hơn 100.000 USD tiền mặt, lúc này có lẽ bạn nên tìm kiếm các phương án vay vốn thay thế vì khả năng bạn được cấp tín dụng doanh nghiệp rất thấp.

Nhấp vào đây để xem toàn bộ câu chuyện gốc từ tạp chí Singapore Business Review

Bạn cũng có thể thích

Scroll to top