Tôi có cần đăng ký pháp lý cho doanh nghiệp của mình không?

Thực tế hiện nay chủ các doanh nghiệp nhỏ càng ngày càng khó khăn trong việc huy động đủ nguồn vốn để kinh doanh. Năm ngoái, chỉ có phân nửa các doanh nghiệp SME (SME, Small to Medium Sized Business, Doanh nghiệp vừa và nhỏ) đủ tiêu chuẩn để huy động vốn.

Trong hầu hết các trường hợp, việc thiếu dòng tiền và lượng doanh số bán hàng hằng năm ở mức thấp dẫn đến những doanh nghiệp này tự động được các tổ chức cho vay xếp vào không đủ tiêu chuẩn vay tiền.

Nếu doanh nghiệp của bạn có doanh số ít hơn 300.000 đô la, và có tài khoản tiền mặt dưới 100.000 đô la, có thể bạn cần tìm kiếm giải pháp tài chính thay thế, vì khả năng bạn được cấp tín dụng doanh nghiệp từ các tổ chức cho vay là rất thấp

Nhấp vào đây để xem nguyên bản câu chuyện từ tạp chí Singapore Business Review

Bạn cũng có thể thích

Scroll to top